ظریف ادرار انجمن پروستات استفاده تکرر ادرار

ظریف: ادرار انجمن پروستات استفاده تکرر ادرار درمان سرطان سرطان پروستات اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی صالحی با آمانو دیدار کرد

رییس شرکت انرژی اتمی کشورمان که به منظور شرکت در شصت و یکمین کنفرانس هر سال آژانس به وین سفر کرده است عصر روز دوشنبه با یوکیا آمانو دیدار کرد.

صالحی با آمانو دیدار کرد

صالحی با آمانو دیدار کرد

عبارات مهم : آژانس

رییس شرکت انرژی اتمی کشورمان که به منظور شرکت در شصت و یکمین کنفرانس هر سال آژانس به وین سفر کرده است عصر روز دوشنبه با یوکیا آمانو دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی هم چنین پیش از این دیدار با همتایان فرانسوی، چینی و روسی خود در حاشیه کنفرانس هر سال آژانس دیدار کرد.

صالحی با آمانو دیدار کرد

رییس شرکت انرژی اتمی در سخنان خود در کنفرانس هر سال آژانس گفت: فعالیت های هسته ای کشور عزیزمان ایران در نهایت شفافیت مشمول بر بازرسی های متعدد و دسترسی تکمیلی به سایت های هسته ای کشور انجام می گیرد.

وی تاکید کرد: همه طرف های توافق هسته ای باید انسجام آن را حفظ کرده و به آن متعهد باشند. همه طرف ها بدون استثنا، باید در این زمینه پاسخگو بوده و هر یک از طرف ها باید صادقانه به تعهدات خود پایبند باشد تا این توافق، بی عیب، در مسیر درست و عملیاتی باقی بماند.

رییس شرکت انرژی اتمی کشورمان که به منظور شرکت در شصت و یکمین کنفرانس هر سال آژانس به وین سفر کرده است عصر روز دوشنبه با یوکیا آمانو دیدار کرد.

صالحی گفت: هر عمل یا اقدامی که مفاد توافق هسته ای را به هر بهانه یا انگیزه های سیاسی و فردی تضعیف یا خنثی کند، قطعاً این دستاورد تاریخی را نه تنها به ضرر طرف های آن بلکه در واقع به زیان همه جامعه بین الملل سست ساخته و به خطر می اندازد.

رییس شرکت انرژی اتمی هم چنین با اشاره به تحرک تازه آمریکا در آژانس که با درخواست های عجیب و غیرقابل توجیه در مورد راستی آزمایی برنامه صرفا” صلح آمیز کشور، فراتر از توافق برجام و مذاکرات جمعی آن و مفاد دقیقا” تعریف شده است اش مطرح شده است هست، اظهار کرد: نگرش آشکارا خصمانه دولت آمریکا و نیز سیاست های تخریبی و اقداماتی که با نشانه تضعیف توافق هسته ای و جلوگیری از منافع مشروع کشور عزیزمان ایران از اجرای کامل و بدون محدودیت آن صورت می پذیرد، مخالف متن و روح برجام است.

وی تاکید کرد: اطمینان داریم که آژانس و همچنین مدیرکل آن، در برابر چنین درخواست های غیر قابل قبولی مقاومت خواهند کرد و به اجرای نقش نظارتی فنی آژانس به صورتی عینی، عادلانه و بی طرفانه مشمول بر حفاظت از اطلاعات حساس فنی و صنعتی حاصله از بازرسی ها ادامه خواهند داد. موفقیت آژانس در این چالش مهم و حیاتی به نفع همگان خواهد بود و موجب زیاد کردن اعتبار بین المللی این نهاد خواهد شد. همکاری جدی و فعال سایر طرفین توافق و در مقیاس وسیع تر اعضای آژانس در واقع مساعدتی مثبت به این نشانه خواهد بود.

صالحی با آمانو دیدار کرد

واژه های کلیدی: آژانس | انرژی | توافق | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs