ظریف ادرار انجمن پروستات استفاده تکرر ادرار

ظریف: ادرار انجمن پروستات استفاده تکرر ادرار درمان سرطان سرطان پروستات اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی احتمال وجود حیات در یکی از ماه های زحل

دانشمندان می گویند ترکیباتی را در یکی از ماه های سیاره زحل یعنی تایتان شناسایی کرده اند که احتمال وجود حیات در آن را تقویت می کند.

احتمال وجود حیات در یکی از ماه های زحل

احتمال وجود حیات در یکی از ماه های زحل

عبارات مهم : تلسکوپ

دانشمندان می گویند ترکیباتی را در یکی از ماه های سیاره زحل یعنی تایتان شناسایی کرده اند که احتمال وجود حیات در آن را تقویت می کند.

به گزارش مهر به نقل از ورج، ستاره شناسان می گویند ترکیبات شیمیایی شناسایی شده است در تایتان زیست بعضی انواع میکروارگانیسم ها را در آن ممکن می کند. این در حالی است که قمر یادشده بسیار سرد بوده و در فاصله بسیار زیادی از خورشید قرار دارد.

احتمال وجود حیات در یکی از ماه های زحل

به گفته محققان مولکولی در اتمسفر تایتان شناسایی شده است که می تواند منجر به شکل گیری سلول های زنده شود و شواهدی وجود دارد که این مولکول در سطح این قمر زحل هم وجود دارد.

ترکیب شناسایی شده است که وینیل سیانید نام دارد بعد از ۱۳ سال تحقیق و بررسی در مورد جو قمر تایتان شناسایی شده است و در بخش فوقانی آن قرار دارد.

دانشمندان می گویند ترکیباتی را در یکی از ماه های سیاره زحل یعنی تایتان شناسایی کرده اند که احتمال وجود حیات در آن را تقویت می کند.

دانشمندان می گویند تایتان یکی از قمرهای منظومه شمسی است که احتمال وجود اشکالی از حیات در آن بیش از هر قمر و سیاره دیگری در منظومه مذکور وجود دارد. تایتان دارای اتمسفر ضخیمی است که عمدتا از نیتروژن و دیگر ترکیبات مشابه با جو کره زمین ساخته شده است هست. شناسایی وینیل سیانید در جو تایتان با استفاده از تلسکوپ پیشرفته و بسیار حساس ALMA صورت گرفته که متشکل از ۶۶ تلسکوپ مستقل دیگر بوده و در صحرای Atacama شیلی راه اندازی شده است است.ش

واژه های کلیدی: تلسکوپ | شناسایی | منظومه شمسی | استفاده از تلسکوپ | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs